Kinh Môn, Ninh Giang tuyên truyền kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Hai huyện Kinh Môn, Ninh Giang vừa quán triệt một số nhiệm vụ chủ yếu trong Đề án "Tăng cường công tác bảo đảm an toàn giao thông khu vực nông thôn tỉnh Hải Dương".

Tin mới nhất