Thực hiện ba đột phá chiến lược, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, đưa PCI của tỉnh vào top trung bình khá cả nước

THỨ NĂM, 11/07/2019 11:40:43

Báo điện tử Hải Dương trân trọng đăng toàn văn phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVI của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp
Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Kính thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh,  
Kính thưa toàn thể nhân dân và cử tri trong tỉnh!


Sau 2,5 ngày làm việc, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các ban của HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh và báo cáo của các cơ quan tư pháp. Đặc biệt, các vị đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, tham gia nhiều ý kiến về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm và kiện toàn các chức danh của HĐND và UBND tỉnh bảo đảm đúng quy định. Thảo luận và quyết định thông qua 3 nghị quyết về công tác cán bộ, 10 nghị quyết nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, có những quyết sách quan trọng về hỗ trợ thành lập doanh nghiệp; chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về tỉnh. Đây là những nghị quyết rất quan trọng, làm cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đối với một số thủ trưởng các sở, ngành và lãnh đạo UBND tỉnh về các nội dung như: công tác quản lý, sử dụng đất đai; tiến độ thực hiện các dự án và nghiệm thu các khu đô thị, dân cư; giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính; xử lý rác thải, ô nhiễm môi trường; tình hình an ninh trật tự và một số vấn đề xã hội được dư luận, cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh quan tâm. Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập đã chỉ ra thông qua việc chất vấn và trả lời chất vấn: HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương sớm đề ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện những cam kết, lời hứa trước HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Kính thưa các vị đại biểu!

Qua thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, HĐND tỉnh ghi nhận việc quản lý, điều hành tích cực của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phương trong trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chúng ta đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ năm 2018, (công nghiệp - xây dựng tăng 11,2%; dịch vụ tăng 6,4%; hoạt động du lịch tăng 17,4%; Thu hút đầu tư nước ngoài tăng 24,2%...). Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tốt (đến nay bình quân mỗi xã đạt 18,1 tiêu chí, cao hơn bình quân chung của cả nước). Dự kiến kết thúc năm 2019 sẽ có thêm 20  xã; 4 huyện và TP Hải Dương sẽ về đích nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, tiếp tục duy trì vị trí tốp đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch bệnh được quan tâm thực hiện, đạt kết quả tốt. Các hoạt động văn hóa - thể thao, thông tin - truyền thông, khoa học công nghệ được duy trì và phát triển. Các chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công được thực hiện kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; quốc phòng - quân sự địa phương tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đó là: 

Tăng trưởng kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra, sản xuất nông nghiệp giảm nhiều so với cùng kỳ; thu ngân sách đạt kết quả cao nhưng chưa đồng đều, một số khoản thu đạt thấp. Công tác nghiệm thu, bàn giao các dự án khu đô thị, khu dân cư mới còn chậm so với yêu cầu, tiến độ đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn đang là vấn đề đáng quan tâm. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính tiếp tục tụt hạng; công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Công tác chỉ đạo, điều hành ở một số lĩnh vực còn chậm chuyển biến. Tình trạng tội phạm, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp kéo dài chưa được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở.

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể cử tri trong tỉnh!


Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tạo tiền đề quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020,  HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tích cực chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội đã đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8,5% và phát triển mới  2.500 doanh nghiệp. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2020. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh để sớm đưa vào khai thác sử dụng. Quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là ngành chăn nuôi để khắc phục, ứng phó có hiệu quả bệnh dịch tả lợn châu Phi. UBND tỉnh xem xét thực hiện việc hỗ trợ cho người dân có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh. Quan tâm đến những trang trại, hộ chăn nuôi lớn bị thiệt hại. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai, môi trường, xử lý nước thải, rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để các nhà đầu tư lớn vào đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Triển khai đầu tư xây dựng mới một số khu công nghiệp trên địa bàn.

Hai là, tăng cường các biện pháp chống thất thu, khai thác có hiệu quả các nguồn thu, bảo đảm cân đối giữa các lĩnh vực, phấn đấu vượt thu ở cả 3 cấp ngân sách. Điều hành chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao. Tăng cường các giải pháp hữu hiệu, tạo chuyển biến rõ rệt trong việc thực hiện ba đột phá chiến lược, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số về sự hài lòng của người dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị; rà soát loại bỏ hết các thủ tục rườm rà, hoặc không quy định xong trong tháng 8.2019. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công, phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh vào tốp trung bình khá của cả nước.

Ba là, Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển văn hóa xã hội đáp ứng yêu cầu sự phát triển để mọi người dân tiếp cận và hưởng ứng thành quả chung của tỉnh đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và kế hoạch thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2019. Khẩn trương hoàn thành việc sáp nhập các cơ sở giáo dục công lập và bố trí lại đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các trường học cho hợp lý. Nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, đối tượng chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội...

Bốn là, tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã chưa bảo đảm tiêu chí theo quy định. Tích cực tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo được sự đồng thuận cao trong quá trình tổ chức thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở; giải quyết dứt điểm một số vụ việc khiếu kiện đông người, kéo dài. HĐND tỉnh yêu cầu UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành chấm dứt ngay việc đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết các kiến nghị của công dân và doanh nghiệp. Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, kịp thời trấn áp các loại tội phạm gây mất an toàn xã hội. 

Năm là, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, giai đoạn 2016-2020. Việc tổng kết, đánh giá có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nhìn nhận những kết quả đạt được, những mặt chưa được để làm cơ sở định hướng cho việc xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới.

Kính thưa các vị đại biểu,
Thưa toàn thể nhân dân!


Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của các cơ quan, đơn vị, các cơ quan thông tin đại chúng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào thành công của Kỳ họp. Cảm ơn sự quan tâm tham gia, đóng góp ý kiến của cử tri và nhân dân trong tỉnh. 

Sau kỳ họp, đề nghị các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, đề nghị các vị đại biểu tích cực, chủ động trong việc giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời cử tri.

HĐND tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND và các giải pháp điều hành của UBND tỉnh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2019, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ 27.7, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc và kính chúc các đồng chí thương binh, các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc. 

Xin kính chúc các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí tham dự kỳ họp sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI. 

Xin trân trọng cảm ơn!
--------------
Tiêu đề do báo điện tử Hải Dương đặt

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu