Thi hành kỷ luật 223 đảng viên

THỨ BA, 22/10/2019 11:11:31

Trong 9 tháng năm nay, cấp ủy cấp huyện trong tỉnh thi hành kỷ luật 12 đảng viên, cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 211 đảng viên.

Trong đó có 180 đảng viên bị khiển trách, 28 đảng viên bị cảnh cáo, 11 đảng viên bị cách chức và 4 đảng viên bị khai trừ. Các vi phạm chủ yếu bị xử lý kỷ luật gồm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm...

Cùng thời gian trên, cấp ủy cấp huyện và cơ sở thi hành kỷ luật 13 tổ chức đảng bằng các hình thức khiển trách (11 tổ chức), cảnh cáo (2 tổ chức).
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu