Quyết tâm cao trong năm bản lề 2018

THỨ HAI, 01/01/2018 06:00:12

Nhân dịp năm mới 2018, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Hải Dương.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
- Có thể khẳng định năm 2017 tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đề nghị đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá những kết quả nổi bật nhất  trong năm qua?

- Năm 2017, trong điều kiện còn có những khó khăn, nhưng với quyết tâm cao của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương đạt được kết quả khá toàn diện, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 13 trong tổng số 15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,9% so với năm 2016 (kế hoạch cả năm tăng 8% trở lên). Sản xuất nông nghiệp mặc dù vụ mùa gặp bất lợi về thời tiết, năng suất lúa đạt thấp, chăn nuôi lợn gặp khó khăn do giá bán giảm sâu và kéo dài, nhưng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn đạt xấp xỉ năm 2016, ước đạt 17.678 tỷ đồng, vượt 1,2% kế hoạch năm. Hết năm 2017, tỉnh ta có khoảng 140 xã đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM), đạt tỷ lệ 58,6%, bình quân mỗi xã trong tỉnh đạt 17 tiêu chí NTM. Huyện Kinh Môn được Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM, thị xã Chí Linh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Sản xuất công nghiệp tiếp tục có chuyển biến tích cực và tăng khá. Một số dự án trong và ngoài nước mới và mở rộng quy mô sản xuất đã hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 164.969 tỷ đồng, tăng 12,9% so với năm trước. Giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 11.165 tỷ đồng, tăng 9,6%. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 33.708 tỷ đồng, tăng 8,6%. Giá trị hàng hóa xuất khẩu ước đạt 5 tỷ 260 triệu USD, tăng 15,1% so với năm trước.

Mặc dù là năm đầu tiên phải tự chủ thu chi ngân sách, nhưng tỉnh Hải Dương đã hoàn thành vượt dự toán được giao, tổng thu nội địa ước đạt 11.000 tỷ đồng, vượt dự toán 4,9% và tăng 24,5% so với năm 2016. Năm 2017, Hải Dương đã thu hút thêm 334 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 30% so với năm trước. Có thêm 1.568 doanh nghiệp đăng ký thành lập với số vốn đăng ký 6.482 tỷ đồng, tăng 30,1% về số lượng doanh nghiệp và tăng 77,7% về số vốn đăng ký so với năm 2016.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt kết quả tích cực trên nhiều mặt. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, đời sống nhân dân ổn định. An ninh - quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

- Nguyên nhân để đạt được những kết quả quan trọng đó là gì, thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh?

- Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh. Trong chỉ đạo, điều hành tập trung ưu tiên nguồn lực, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung nâng cao giá trị gia tăng. Ưu tiên vốn đầu tư từ ngân sách cho xây dựng các công trình hạ tầng ở nông thôn. Tập trung chỉ đạo quyết liệt với nhiều giải pháp đồng bộ trong thực hiện chương trình xây dựng NTM. Đặc biệt, tỉnh đã tập trung cao độ chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu lâu dài cho ngân sách.

Năm qua, người dân và cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong sản xuất để vượt qua khó khăn, cũng như những bất thuận của thời tiết và thị trường cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động khai thác và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Nhân dân đã có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu xây dựng NTM, xây dựng và thực hiện nhiều mô hình sản xuất mới đạt hiệu quả cao.

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đặt ra là rất lớn, vì vậy ngay từ những ngày đầu năm, các cấp chính quyền cần tập trung chỉ đạo quyết liệt với tinh thần đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

- Những kết quả đạt được là rất lớn. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những hạn chế, khó khăn đang được dư luận, cử tri và nhân dân quan tâm, thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh?

- Những hạn chế, khó khăn chủ yếu là: Mặc dù đạt và vượt 13 chỉ tiêu kế hoạch, nhưng kinh tế - xã hội phát triển chưa thật bền vững. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản không đạt mức tăng trưởng như kế hoạch đề ra. Tiêu thụ nông sản còn nhiều khó khăn và chưa ổn định. Việc tích tụ ruộng đất cho phát triển hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao còn khó khăn. Chất lượng, quy mô, trình độ công nghệ của các dự án sản xuất công nghiệp cũng như sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh chưa cao. Dịch vụ phát triển chưa đa dạng, chất lượng một số ngành dịch vụ còn thấp. Cơ cấu thu chi ngân sách còn chịu tác động khá lớn từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thất thu ở một số khu vực, nhất là hộ cá thể còn nhiều. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm. Tiến độ triển khai các công trình trọng điểm chưa đạt kế hoạch. Trong việc xử lý rác thải sinh hoạt chưa có các giải pháp đồng bộ, tình trạng ô nhiễm cục bộ ở khu vực nông thôn còn phức tạp. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số địa phương có việc còn để kéo dài, chậm được xử lý dứt điểm. Đời sống một bộ phận người lao động còn khó khăn do thiếu việc làm, thu nhập thấp. Cải cách hành chính đã có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc chuyển đổi cơ chế tự chủ tại một số đơn vị sự nghiệp công lập còn chậm…

Tới đây, chính quyền các cấp phải nỗ lực hơn nữa để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển theo hướng bền vững.

- Năm 2018 là năm bản lề trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2016 - 2020. Xin đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tỉnh ta cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì?

- Năm 2018, tỉnh ta đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó ngay từ những ngày đầu năm, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó cần quan tâm một số vấn đề sau:

Trong lĩnh vực kinh tế, cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng NTM. Xây dựng thương hiệu nông sản hàng hóa đối với các sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có thế mạnh của tỉnh. Ưu tiên phát triển sản xuất các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, công nghệ sạch, các sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh và công nghiệp phụ trợ.

Triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ, các hình thức hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại và chương trình phát triển thương mại điện tử. Hiện đại hóa, nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất như ngân hàng, tài chính, logistics, bảo hiểm, dịch vụ tư vấn, đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Đẩy mạnh tái cơ cấu đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực mà Nhà nước không nhất thiết phải bỏ vốn. Rà soát các dự án còn vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án. Tăng cường công tác quản lý thuế, kê khai thuế nhằm khai thác hiệu quả các nguồn thu. Thực hiện lộ trình chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang loại hình tự chủ. Cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư tín dụng cho phát triển kinh tế.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong các nhà trường. Huy động các nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa trường, lớp học, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học. Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh đi đôi với nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y tế; nâng cao chất lượng công tác dân số. Tiếp tục nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong thực hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác điều tra, xử lý tội phạm.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân; nâng cao chất lượng, giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thủ tục hành chính. Tăng cường công tác thanh tra công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với cán bộ, công chức vi phạm. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp, các ngành trong chỉ đạo, giải quyết công việc. Tiếp tục cải cách, đổi mới chế độ hội họp, cải tiến lối làm việc của đội ngũ cán bộ công chức; tăng cường trách nhiệm cá nhân lãnh đạo theo chức trách, nhiệm vụ được phân công; xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trong xử lý, giải quyết công việc.

Mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đặt ra là rất lớn, vì vậy ngay từ những ngày đầu năm, các cấp chính quyền cần tập trung chỉ đạo quyết liệt với tinh thần đoàn kết, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Cộng đồng doanh nghiệp và người dân cần chung sức, đồng lòng cùng chính quyền phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.

Nhân dịp năm mới 2018, qua báo Hải Dương, tôi kính chúc các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, có công với nước, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Năm mới, khí thế mới, thắng lợi mới!

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh. 
VŨ ÚY (thực hiện)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu