Phấn đấu thành lập thị xã Kinh Môn trong năm 2019

THỨ TƯ, 20/03/2019 16:49:52

Sáng 20.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp thường kỳ cuối tháng 3 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn. Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13.11.2018 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện, hoàn thành các điều kiện, hồ sơ, thủ tục, quy trình để phấn đấu thành lập thị xã Kinh Môn trong năm nay. Đồng chí cơ bản nhất trí với tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về việc thành lập phường An Lưu trên cơ sở thị trấn Kinh Môn và thành lập phường Phạm Sơn trên cơ sở sáp nhập xã Phạm Mệnh vào xã Thái Sơn, thành lập xã Quang Thành trên cơ sở sáp nhập xã Phúc Thành vào xã Quang Trung. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng và huyện Kinh Môn cần nghiên cứu, xem xét thành lập xã Quang Thành hay phường Quang Thành để phù hợp với sự phát triển của địa phương trong thời gian tới.

Huyện ủy, UBND huyện Kinh Môn tăng cường công tác tuyên truyền để người dân địa phương nắm được thông tin, nâng cao ý thức, trách nhiệm và đồng thuận thực hiện chủ trương của huyện, nhất là tại các xã thực hiện sáp nhập. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và các ban của HĐND tỉnh phối hợp với huyện Kinh Môn tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án thành lập thị xã Kinh Môn và thành lập các phường thuộc thị xã Kinh Môn trình HĐND tỉnh vào kỳ họp tháng 5.2019 và trình các cơ quan Trung ương.

Đối với dự thảo kế hoạch thực hiện Kết luận số 38-KL/TW ngày 13.11.2018 của Bộ Chính trị về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần cập nhật các chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để xây dựng các chỉ tiêu trong kế hoạch cao hơn các chỉ tiêu mà Trung ương và tỉnh đã đề ra. Tiếp tục rà soát, bổ sung vào kế hoạch nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nhất là việc bổ sung các quy chế, chế độ sinh hoạt của chi bộ, cấp ủy cơ sở phù hợp để nâng cao năng lực tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí lưu ý việc hoàn thành nội dung, thực hiện kế hoạch phải bảo đảm tiếp tục bám sát và bao quát những chỉ đạo, nội dung Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
HOÀNG BIÊN

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu