Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương có Chủ tịch mới

THỨ BA, 27/02/2018 15:30:25

Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam quyết định công nhận đồng chí Nguyễn Hồng Sáng giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa IV nhiệm kỳ 2014-2019.

Tân Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Nguyễn Hồng Sáng
Đồng chí Nguyễn Hồng Sáng đang giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương.

Trước đó, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Hồng Sáng vào vị trí Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh khóa IV.
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu