Về chế độ hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù

16/07/2010 05:00

Hỏi: Đề nghị Tòa soạn cho biết, người đang được hưởng lương hưu hằngtháng mà phải chấp hành hình phạt tù thì có tiếp tục được hưởng lươnghưu không?

TRẦN THỊ NGA(Kinh Môn)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 62 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH): “Người lao động đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng bị tạm dừng hưởng khi chấp hành hình phạt tù nhưng không được hưởng án treo”.


Theo khoản 2 điều 33 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP: “Lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng được tiếp tục thực hiện khi người bị phạt tù đã chấp hành xong hình phạt tù”.

Như vậy, sau khi chấp hành xong hình phạt tù, người đó sẽ tiếp tục được hưởng lương hưu hằng tháng theo quy định của pháp luật. Để tiếp tục được hưởng lương hưu, người đó phải nộp hồ sơ cho tổ chức BHXH, hồ sơ gồm ( theo khoản 2 điều 127 Luật BHXH):

- Bản sao giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù;
- Đơn đề nghị hưởng tiếp BHXH.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tổ chức BHXH có trách nhiệm giải quyết (khoản 2 điều 128 Luật BHXH).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Về chế độ hưởng lương hưu khi chấp hành hình phạt tù