Trung tâm ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống giảm số học sinh/lớp để phòng dịch

21/07/2021 09:28

Tại một số trung tâm ngoại ngữ ở TP Hải Dương, mặc dù số lượng học sinh tham gia học dịp này giảm từ 10-20% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng vẫn khá đông.

    Học sinh được đo thân nhiệt trước khi vào học tại một trung tâm của hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu tại TP Hải Dương

Các trung tâm đều chú trọng công tác phòng chống dịch Covid-19. Giáo viên, nhân viên, học sinh tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K. Một số trung tâm bố trí giãn cách bằng việc chia nhỏ số học sinh, chỉ từ 10-12 em/lớp thay vì 15-20 em/lớp như trước.

Các trung tâm ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống trong tỉnh đã được Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép hoạt động trở lại từ ngày 1.7. Toàn tỉnh có 101 trung tâm ngoại ngữ được cấp phép nhưng hiện chỉ có 89 trung tâm đang hoạt động; 19 trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trong đó 3 trung tâm nhiều khả năng sẽ bị thu hồi giấy phép do 12 tháng liên tục không hoạt động.

  AN THANH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trung tâm ngoại ngữ, dạy kỹ năng sống giảm số học sinh/lớp để phòng dịch