Trợ cấp hằng tháng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

02/07/2012 06:54

Hỏi: Đề nghị Tòa soạn cho biết, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hưởng trợ cấp hằng tháng như thế nào?


NGUYỄN VĂN BA (Ninh Giang)


Trả lời: Theo quy định tại điều 24 Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26-5-2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì mức trợ cấp hằng tháng đối với con đẻ còn sống bị dị dạng, dị tật của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được xác định theo mức độ suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt.

  Nghị định số 52/2011/NĐ-CP ngày 30-6-2011 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật nặng không tự lực được trong sinh hoạt hưởng trợ cấp hằng tháng mức 867 nghìn đồng/tháng; bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt hưởng trợ cấp hằng tháng mức 491 nghìn đồng/tháng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Trợ cấp hằng tháng cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học