Thu ngân sách nhà nước của Hải Dương đạt 48% dự toán pháp lệnh giao cả năm

15/06/2023 07:37

Riêng thu ngân sách từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã chiếm gần 53% tổng thu toàn ngành thuế Hải Dương.


Thu ngân sách nhà nước khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hơn 3.420 tỷ đồng (ảnh minh họa)

Theo số liệu tổng hợp từ Cục Thuế tỉnh, lũy kế từ đầu năm 2023 đến hết tháng 5, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn Hải Dương được hơn 7.251 tỷ đồng, đạt 48% dự toán giao cả năm, tương đương 92% so với cùng kỳ năm 2022.

Trừ tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết và lợi nhuận cổ tức được chia, toàn ngành thuế Hải Dương thu hơn 6.476 tỷ đồng, bằng 57% dự toán năm, vượt 22% so với cùng kỳ năm 2022.

6/15 khoản có số thu vượt  200 tỷ đồng. Thu từ khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài cao nhất, hơn 3.420 tỷ đồng, bằng 76% dự toán năm, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Công ty TNHH Ford Việt Nam nộp ngân sách 1.975 tỷ đồng, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ do sản lượng tiêu thụ xe sản xuất, lắp ráp trong nước tăng cao. Một số doanh nghiệp khác nộp ngân sách cao hơn so với cùng kỳ như: Công ty TNHH Điện lực Jaks Hải Dương nộp 299 tỷ đồng, tăng 47%. Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam nộp gần 115 tỷ đồng, gấp 3,6 lần.

5 khoản khác có số thu cao gồm thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh hơn 1.364 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân gần 557 tỷ đồng, thu lệ phí trước bạ hơn 235 tỷ đồng, thu thuế bảo vệ môi trường hơn 226 tỷ đồng, thu khác ngân sách hơn 222 tỷ đồng.

HÀ KIÊN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu ngân sách nhà nước của Hải Dương đạt 48% dự toán pháp lệnh giao cả năm