Thu lệ phí môn bài tăng

04/02/2021 10:11

Hết tháng 1, thu lệ phí môn bài năm 2021 của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đạt 24 tỷ 028 triệu đồng, bằng 88% kế hoạch.

Nhiều địa phương, đơn vị đạt cao so với kế hoạch, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, huyện Nam Sách đạt 1 tỷ 121 triệu đồng, bằng 98% kế hoạch, tăng 22%; huyện Thanh Hà 745 triệu đồng, bằng 94% kế hoạch, tăng 13%; huyện Ninh Giang 667 triệu đồng, bằng 97% kế hoạch, tăng 6%.

Thời gian qua, các địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch ngay từ cuối năm 2020; tập trung rà soát, lập sổ bộ lệ phí môn bài đúng tình hình thực tế của doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động. Phân công cụ thể cho cán bộ phụ trách từng doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đôn đốc nộp...

Năm 2021, các huyện, thành phố, thị xã và Cục Thuế tỉnh được giao thu 27 tỷ 450 triệu đồng lệ phí môn bài.

VỊ THỦY

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thu lệ phí môn bài tăng