Thông tin - Quảng cáo

Thông báo

Giám đốc: NGUYỄN VĂN LONG 07/06/2024 15:35

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: UBND tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ: đường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Đơn vị được giao thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất.

- Địa chỉ: tầng 4, tòa nhà Sở Tài nguyên và Môi trường, số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Tài sản đấu giá:

Khu đất thuộc thửa đất số 55, tờ bản đồ địa chính số 26 phường Lê
Thanh Nghị, TP Hải Dương (theo mảnh đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập, được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hải Dương ký xác nhận ngày 15/6/2023).

3. Thông tin về Dự án đầu tư tại khu đất đấu giá:

Tên dự án đầu tư: Khu khách sạn và nhà chung cư hỗn hợp thuộc Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương (UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 19/5/2023).

4. Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất: 401.271.848.594 đồng.

5. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

5.1. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:

- Theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp về việc Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

- Đã có kinh nghiệm thực hiện các hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản trên đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án.

5.2. Các hồ sơ, tài liệu đăng ký tham gia:

- Các hồ sơ, tài liệu nộp đăng ký tham gia lựa chọn:

+ Hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn do tổ chức đấu giá tài sản xây dựng, đóng thành quyển, có dấu xác nhận của tổ chức đấu giá tài sản theo quy định tại phụ lục I - Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm tổ chức đấu giá tài sản ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp;

+ Trong trường hợp người đại diện theo pháp luật, đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản; vi phạm hành chính ... trong thời hạn 12 tháng đến ngày nộp hồ sơ thì có trách nhiệm cung cấp các thông tin này;

+ Chịu trách nhiệm đối với thông tin, các giấy tờ, tài liệu chứng minh trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của mình.

6. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký:

- Từ 7 giờ ngày 7/6/2024 đến hết 17 giờ ngày 12/6/2024 (trong giờ hành chính).

- Hồ sơ đăng ký phải nộp trực tiếp. Không hoàn trả hồ sơ đối với các tổ chức không được lựa chọn.

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất, số 159, đường Ngô Quyền, phường Tân Bình, TP Hải Dương.

Giám đốc: NGUYỄN VĂN LONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thông báo
    ss