• Lan tỏa cuộc sống số

  4 tháng trước

  Lan tỏa cuộc sống số

  Tổ Chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng cấp tỉnh, huyện, cùng Tổ Công nghệ số cộng đồng tại cơ sở sẽ phát huy những kết quả cụ thể trên hành trình chuyển đổi số của tỉnh 1 năm qua.

 • Tiêu thụ vải sớm thuận lợi, an toàn

  1 năm trước

  Tiêu thụ vải sớm thuận lợi, an toàn

  Do chủ động xây dựng kịch bản tiêu thụ vải trong tình hình dịch Covid-19 nên mọi khó khăn từng bước được tháo gỡ, các trà vải sớm của Hải Dương tiêu thụ thuận lợi, mang lại giá trị lớn.

 • Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nông sản trong dịch COVID-19

  1 năm trước

  Đa dạng hóa thị trường tiêu thụ nông sản trong dịch COVID-19

  Đưa nông sản lên các sàn thương mại điện tử (TMĐT) đang từng bước trở thành một kênh phân phối mới, hiện đại và hiệu quả trong tiêu thụ nông sản.

 • Tiêu thụ gần 20.000 tấn vải sớm

  1 năm trước

  Tiêu thụ gần 20.000 tấn vải sớm

  Đến ngày 27.5, toàn tỉnh đã tiêu thụ được gần 20.000 tấn vải sớm, đạt hơn 50% sản lượng trà vải này.