Trốn khỏi khu cách ly nhưng không làm lây bệnh, có bị phạt tù?

THỨ HAI, 16/08/2021 15:34:14

Hỏi: Trường hợp người trốn khỏi khu cách ly nhưng chưa làm lây Covid-19 cho người khác thì có bị phạt tù hay không?

PHÚC THÀNH (Gia Lộc)

Trả lời:
Theo khoản 1.2 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30.3.2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo điều 295 Bộ luật Hình sự:

- Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa.

- Không tuân thủ quy định cách ly.

- Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly.

- Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người trốn khỏi khu vực bị cách ly tuy chưa làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho người khác nhưng đã gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 295 Bộ luật Hình sự.

Đối với tội danh này, khung hình phạt thấp nhất là bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp trốn khỏi khu vực bị cách lý nhưng chưa làm lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 cho người khác và chưa gây thiệt hại hoặc thiệt hại dưới 100 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo khoản 2 điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP về lỗi "không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Theo khoản 4 điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính nêu trên là mức trung bình của khung tiền phạt (bằng 7,5 triệu đồng). Nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng thấp nhất là 5 triệu đồng. Nếu có tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng cao nhất là 10 triệu đồng.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu