Sống thử rồi chia tay, đòi tiền bạn trai thế nào?

CHỦ NHẬT, 30/05/2021 17:24:09

Hỏi: Bạn trai kém 4 tuổi được tôi lo ăn học, mua xe máy, laptop… khi sống chung, khoảng hơn 600 triệu đồng. Giờ chia tay do bị phản bội, tôi có cách nào đòi lại tiền?

HẢI YẾN (Chí Linh)

Trả lời: Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định nào về việc "sống thử", chia tay đòi lại tiền như trường hợp của bạn.

Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể tại điều 14 chỉ có quy định nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại điều 15 và điều 16 của luật này.

Cụ thể, nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của họ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con. Công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Như vậy, bạn và bạn trai chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn do đó sẽ không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng.

Đối với tài sản chung, riêng phát sinh trong thời gian chung sống giữa hai người sẽ có 2 trường hợp. Một là, quan hệ tài sản sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên. Hai là, trong trường hợp hai bên không thỏa thuận được thì sẽ giải quyết theo quy định của bộ luật dân sự và các quy định khác có liên quan.

Việc chia tài sản thuộc hình thức sở hữu chung trong trường hợp của hai bạn, điều 207 và 219 Bộ luật dân sự 2015 quy định, nếu tài sản chung có thể phân chia thì hai bạn đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung này, còn khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì được trị giá thành tiền để chia.

Đồng thời, tài sản sẽ được giải quyết theo nguyên tắc: Tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc về người đó. Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

Hôn nhân là việc xác lập quan hệ vợ chồng khi đã đăng ký kết hôn theo quy định pháp luật. Nếu chỉ chung sống với nhau mà không đăng ký kết hôn thì quan hệ đó không được pháp luật thừa nhận. Do đó, những tài sản chung mà vợ chồng có được trong thời kỳ hôn nhân sẽ không được chia theo luật hôn nhân và gia đình mà áp dụng quy định của pháp luật dân sự.

Với những khoản tiền bạn chu cấp cho người kia ăn học, mua xe,....bạn phải có giấy tờ, tài liệu chứng minh được điều đó. Bạn không có giấy tờ, chứng cứ gì để chứng minh về việc đã bỏ tiền ra chi trả, chu cấp mà nếu giấy tờ xe lại đứng tên người kia thì rất khó có thể đòi lại được.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu