Làm thế nào để được cấp lại sổ bảo hiểm xã hội?

THỨ BA, 28/08/2018 04:20:27

Hỏi: Tôi được công ty giao lại sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). Khi nhận sổ, tôi phát hiện ngày sinh bị sai nhưng chưa kịp làm thủ tục điều chỉnh thông tin thì làm rơi mất sổ.

Tôi phải làm thế nào để được cấp lại sổ BHXH và thay đổi ngày sinh?
NGUYỄN VĂN K. (Nam Sách)
Trả lời: Theo quy định tại điểm 2.1, khoản 2, điều 46 quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14.4.2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì “Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số sổ, họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; người đã hưởng BHXH một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng”.

Trường hợp của bạn bị mất sổ BHXH và sai thông tin ngày sinh nên được cấp lại sổ BHXH.

Để cấp lại sổ BHXH có thay đổi ngày sinh, bạn và đơn vị sử dụng lao động cần nộp tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS); giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh do cơ quan có thẩm quyền về hộ tịch cấp theo quy định; bảng kê thông tin (mẫu D01-TS) và một trong các giấy tờ: chứng minh nhân dân, thẻ căn cước, hộ chiếu nộp cho cơ quan BHXH để được xem xét, giải quyết.

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu