Có được đền bù vì nhận lương chậm?

THỨ HAI, 07/10/2019 07:57:00

Hỏi: Công ty tôi trước đây trả lương đều đặn vào ngày 15 hằng tháng, nhưng 5 tháng trở lại đây rất muộn, đến tận ngày 25.

Chúng tôi mới nhận thông báo công ty sẽ nợ lương tháng này. Tôi xin hỏi, việc trả chậm lương có bị coi là vi phạm pháp luật không? Chúng tôi có được đền bù?
PHẠM LINH ANH (Thanh Hà)
Trả lời: Theo quy định Bộ luật Lao động 2012, về nguyên tắc người sử dụng lao động phải trả lương cho người lao động đầy đủ và đúng hạn. Trong trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá một tháng.

Trường hợp chậm trả lương không thuộc trường hợp nêu trên, người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động như sau:

- Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm.

- Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Như vậy, nếu việc chậm trả lương không thuộc các trường hợp đặc biệt nêu trên thì bạn có quyền đề nghị công ty thanh toán tiền chậm trả theo lãi suất ngân hàng

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu