Hoan nghênh Trung ương nêu gương trước

08/10/2018 10:00

Đảng ta luôn coi trọng việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng thông qua các chủ trương, quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.Tuy nhiên cũng phải thừa nhận trong thời gian qua, kết quả việc nêu gương của cán bộ, đảng viên còn hạn chế. Minh chứng là nhiều cán bộ, đảng viên giữ các trọng trách cao vẫn bị tha hóa về đạo đức, lối sống, phải nhận các hình thức kỷ luật, gây dư luận xấu trong nhân dân. 

Việc Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quyết định ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng là việc làm thiết thực. Bản thân tôi ủng hộ cao sự ra đời của quy định này. Tinh thần quy định đã đi vào những lĩnh vực cụ thể từng làm suy thoái, biến chất cán bộ, sát với tình hình thực tế hiện nay như: lạm quyền, lợi dụng chức vụ để trục lợi trong việc ban hành cơ chế, chính sách; tham nhũng, nhận hối lộ, hối lộ dưới nhiều hình thức tinh vi; để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhằm can thiệp, chi phối, thao túng trục lợi… Một trong những điểm rất mới song kịp thời của quy định này là cán bộ cấp cao của Đảng không được đầu tư tài chính, mua bất động sản ở nước ngoài. 

Trong các nội dung, tôi rất tâm đắc với việc chống liên kết, bao che, móc ngoặc, lập sân sau, xây dựng lợi ích nhóm, để doanh nghiệp lợi dụng hoặc lợi dụng doanh nghiệp bởi đây là nguyên nhân cơ bản dẫn đến nhiều sai phạm, suy thoái khiến một số cán bộ, trong đó có cả cán bộ cấp cao phải chịu xử lý kỷ luật, thậm chí xử lý hình sự như trong thời gian vừa qua.

Tôi mong rằng quy định này sẽ sớm được ban hành và đi vào cuộc sống để mỗi cán bộ cấp cao đều là những tấm gương sáng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân noi theo. 

BÙI THỊ MINH HUỆ
Phó Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ tỉnh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoan nghênh Trung ương nêu gương trước