Gia Lộc đầu tư hơn 8 tỷ đồng sửa chữa nhà làm việc một số cơ quan huyện

07/06/2023 11:15

Theo UBND huyện Gia Lộc, huyện Gia Lộc sẽ đầu tư hơn 8,4 tỷ đồng cải tạo một số nhà làm việc của Huyện ủy và UBND huyện.


Nhà làm việc 3 tầng các phòng chuyên môn của UBND huyện Gia Lộc sẽ được cải tạo

Theo đó, khối Huyện ủy sẽ sửa chữa một số phòng làm việc của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; khối UBND huyện sẽ sửa chữa một số phòng làm việc của nhà làm việc 3 tầng các phòng, cơ quan chuyên môn. Các hạng mục được sửa chữa như lắp đặt hệ thống rèm cửa sổ; trang thiết bị làm việc, phòng họp, hội trường...

Vốn đầu tư từ ngân sách huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2025.

PV

(0) Bình luận
Gia Lộc đầu tư hơn 8 tỷ đồng sửa chữa nhà làm việc một số cơ quan huyện