[Đồ họa] Thanh Miện thực hiện 5 dự án giao thông trọng điểm trong nửa nhiệm kỳ

27/06/2023 17:35

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, huyện Thanh Miện đã triển khai 5 dự án giao thông trọng điểm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

ĐỖ QUYẾT - TUẤN ANH

(0) Bình luận
[Đồ họa] Thanh Miện thực hiện 5 dự án giao thông trọng điểm trong nửa nhiệm kỳ