Thư giãn

Người vợ tuyệt vời

Người vợ tuyệt vời

Hai người bạn nói chuyện với nhau: - Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị. - Sao vậy?

 • Tranh vui

  Tranh vui

 • Cấm tuốt

  Cấm tuốt

  Chồng nói với vợ:/- Anh về thành phố công tác, cấm được léng phéng vào mấy cái dịch vụ bia ôm, cà phê ôm, tắm ôm... đấy nhé.

 • Tranh vui

  Tranh vui

 • Phân biệt

  Phân biệt

  Giáo sư đại học nọ hỏi một sinh viên trong giờ văn học:/- Em hãy cho biết làm thế nào để phân biệt được một tác phẩm văn học cổ điển với một tác phẩm văn học hiện đại?

 • Tranh vui

  Tranh vui

 • Mất ngủ

  Mất ngủ

  Hai ông nọ là công chức lâu ngày mới gặp lại nhau:/- Tôi bị mất ngủ anh ạ. Nặng lắm...

 • Tranh vui

  Tranh vui