Album ảnh

Tháng 8 này là mua thu hoạch sáp ong của người Dao Tiền tại xóm Hoài Khao, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình (Cao Bằng). Bảo vệ đàn ong khoái, họ không lấy mật mà đợi đến mùa thu chúng bay đi mới lấy sáp ong để in hoa văn trên vải. Đây là một nguồn nguyên liệu quý để tạo hoa văn độc đáo trên trang phục của người Dao Tiền.


Những tổ ong khoái khổng lồ bám trên vách đá cao. Nhiều sáp ong có đường kính trên dưới 1m

Màu vàng óng của sáp tổ ong khoái

"Mối quan hệ giữa ong khoái và người dân Hoài Khao” đã tồn tại gần 200 năm qua

Sáp tổ ong khoái mang về được tách, bẻ nhỏ và cho lên chảo gang to đun với nước

Ảnh: HÀ CHUNG TÙNG