Nơi ươm mầm những "hạt giống đỏ"

Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn đổi mới năng lực, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm và quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tin mới nhất