Chậm rà soát dự án vi phạm đầu tư

24/08/2017 09:39

Đến ngày 20.8, Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) mới nhận được văn bản trả lời của 2 đơn vị là Sở Tài nguyên và Môi trường, huyện Kim Thành về dự án vi phạm đầu tư.


Trước đó, ngày 11.7, Sở KHĐT đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã và thành phố rà soát các dự án đầu tư trong nước nằm ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh không triển khai xây dựng hoặc chậm tiến độ. Văn bản đề nghị các đơn vị gửi kết quả rà soát về Sở KHĐT trước ngày 31.7.2017.

PHAN ANH


(0) Bình luận
Chậm rà soát dự án vi phạm đầu tư
ss