Quan tâm quản lý quy hoạch các dự án khu dân cư, đô thị

THỨ NĂM, 19/10/2017 13:00:00

Chiều 17.10, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát Sở Xây dựng về công tác lập, triển khai, điều chỉnh, quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2016.


Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm việc với Sở Xây dựng
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, giai đoạn 2011-2016, toàn tỉnh đã phê duyệt 18 dự án khu dân cư, đô thị. 6 dự án hiện đang triển khai, 12 dự án chưa thực hiện. Có 4 dự án đã được điều chỉnh quy hoạch. Đến nay, toàn tỉnh có khoảng 50 dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở đã và đang triển khai thực hiện. Các dự án đều phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển đô thị của các địa phương, tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế - xã hội, từng bước giải quyết nhu cầu về nhà ở của người dân.  

Tại buổi giám sát, Sở Xây dựng kiến nghị tỉnh cần cân đối vốn hợp lý cho công tác lập quy hoạch xây dựng; sớm ban hành, thay thế Quyết định số 11 ngày 22.6.2010 về phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, dự án đầu tư xây dựng, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn; bổ sung cán bộ có chuyên ngành phù hợp, đủ điều kiện làm công tác quản lý quy hoạch, xây dựng tại địa phương...

Đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng cần đẩy mạnh quản lý, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch các dự án; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư...

PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu