Nội dung băng rôn không còn phù hợp

THỨ BA, 23/02/2021 07:54:32

Đại hội XIII của Đảng bế mạc đã hơn 20 ngày, Tết Nguyên đán cũng qua gần 2 tuần nhưng trên một số tuyến phố của TP Hải Dương vẫn còn nhiều băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền không còn phù hợp.


 
Hiện nay, trên một số tuyến đường, phố của TP Hải Dương như Hồng Quang, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Lương Bằng, đại lộ Hồ Chí Minh... vẫn còn nhiều băng rôn, khẩu hiệu có nội dung tuyên truyền không còn phù hợp như "Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam", "Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" , "Hãy nói không với pháo nổ" (xem ảnh), "Toàn dân nghiêm chỉnh chấp hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo nổ; Luật số 14/2017/QH14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ"... Đại hội XIII của Đảng bế mạc cách nay đã hơn 20 ngày, Tết Nguyên đán cũng qua gần 2 tuần. 

Đề nghị TP Hải Dương sớm thay thế nội dung băng rôn cho phù hợp với thực tế hiện nay như tuyên truyền chống dịch Covid-19.
 
LÃ VỌNG (TP Hải Dương)

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu