Quy định về chi trang phục

THỨ BA, 03/10/2017 04:58:30

Hỏi: Hằng năm, công ty tôi đều có khoản chi trang phục bằng tiền và hiện vật cho người lao động. Xin hỏi, quy định về khoản chi này có gì thay đổi không?


VŨ QUANG HẢI (Nam Sách)

Trả lời:  Theo Thông tư 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính thì khoản chi trang phục cả bằng tiền và hiện vật là khoản chi bị khống chế khi xác định chi phí được trừ để xác định thu nhập chịu thuế. Mức chi tối đa bao gồm cả phần chi trang phục bằng tiền và bằng hiện vật cho người lao động không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm.

Từ năm 2015, Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã bỏ khống chế đối với khoản chi trang phục bằng hiện vật và được tính toàn bộ vào chi phí được trừ nếu có đủ hóa đơn chứng từ. Riêng đối với chi trang phục bằng tiền cho người lao động vẫn quy định không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm.

Như vậy, công ty có thể chi bằng hiện vật bao nhiêu cũng được tùy theo điều kiện của công ty nhưng phải có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp. Còn chi thêm bằng tiền hoặc chỉ có chi bằng tiền mặt, không chi hiện vật thì tối đa không quá 5 triệu đồng/người/năm.

  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu