Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị phạt?

THỨ NĂM, 12/10/2017 04:51:43

Hỏi: Tôi bị cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm giao thông vào tháng 7 vừa qua nhưng đến nay tôi vẫn chưa đến cơ quan công an để giải quyết và nộp phạt. Xin hỏi việc chậm nộp phạt như vậy có vi phạm hay bị phạt gì không?


NGUYỄN VĂN H. (Chí Linh)

Trả lời: Theo quy định tại điều 78 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và khoản 1 điều 5 Thông tư 153/2013/TT-BTC ngày 31.10.2013 của Bộ Tài chính, trường hợp chậm nộp phạt xử lý như sau:

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, tổ chức, cá nhân bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

- Tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi mà việc đi lại gặp khó khăn thì tổ chức, cá nhân bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ và nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn không quá 7ngày kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp xử phạt trên biển hoặc ngoài giờ hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được thu tiền phạt trực tiếp và phải nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày vào đến bờ hoặc ngày thu tiền phạt.

Vậy thời gian quá hạn tối đa là 10ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, sau thời điểm này thì bạn sẽ phải nộp cho Kho bạc Nhà nước.

Số tiền nộp phạt = tổng số tiền phạt chưa nộp + (tổng số tiền phạt chưa nộpx 0,05% x số ngày chậm nộp).
  • Từ khóa

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu