38 cơ sở tư vấn du học được cấp phép hoạt động

THỨ TƯ, 10/01/2018 09:29:25

Các cơ sở tập trung chủ yếu ở TP Hải Dương với 30 cơ sở, thị xã Chí Linh 4 cơ sở, còn lại ở các huyện Bình Giang, Nam Sách, Kim Thành.

Từ tháng 8.2017 đến nay, Sở Giáo dục và Đào tạo đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho 9 cơ sở, nâng tổng số lên 38 cơ sở được sở cấp phép. Các cơ sở tập trung chủ yếu ở TP Hải Dương với 30 cơ sở, thị xã Chí Linh 4 cơ sở, còn lại ở các huyện Bình Giang, Nam Sách, Kim Thành.

Các cơ sở được cấp giấy phép hoạt động trong thời gian 5 năm. Các cơ sở này cơ bản bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, năng lực chuyên môn để tư vấn du học như chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ (có trình độ cao đẳng trở lên, có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm), nhân viên tư vấn du học phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu là B2, N2 hoặc Topic IV...
DT

 

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu