10 sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật ngày 19.4

Đồng chí Võ Văn Thưởng làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Quốc hội khóa IX của Cuba đã bầu ra 31 thành viên của Hội đồng Nhà nước... là những sự kiện nổi bật ngày 19.4.

Tin mới nhất