Thi đua phải thiết thực, sáng tạo, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

THỨ TƯ, 30/09/2020 20:07:57

Báo Hải Dương giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V.

>> Tổ chức trọng thể Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hải Dương lần thứ V​
 
Đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V
Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí!


Hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hải Dương long trọng tổ chức Đại hội Thi đua (TĐYN) yêu nước lần thứ V và biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc, dẫn đầu phong trào TĐYN trong những năm qua.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách quý cùng 280 đại biểu là những tấm gương điển hình tiên tiến (ĐHTT) xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực đã về dự đại hội. Trân trọng gửi tới các đồng chí, các vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể Đại hội!

Công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) có tầm quan trọng đặc biệt, góp phần tạo động lực thúc đẩy các phong trào cách mạng. Cách đây 72 năm, giữa thời kỳ gian khổ, ác liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 27.3.1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc. Chỉ thị đã nêu rõ “mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến quốc mau thành công”. Và để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc vượt qua mọi hy sinh, gian khổ, hoàn thành thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Để tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương thành hiện thực và có sức sống ở cơ sở, ngày 11.6.1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Người đã khẳng định TĐYN là để thực hiện tốt nhiệm vụ và chủ yếu của mỗi thời kỳ cách mạng trong tình hình và điều kiện lịch sử cụ thể.

Hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết một lòng, đem hết sức mình tham gia kháng chiến, kiến quốc thành công. Từ đó, phong trào thi đua đã được phát triển ngày càng mạnh mẽ qua các thời kỳ, trong các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang với nhiều nội dung phong phú và hình thức sinh động, góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN Việt Nam.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Bác Hồ về thi đua ái quốc và quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 35 ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, cùng với sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, phong trào TĐYN của tỉnh Hải Dương đã có bước tiến bộ rõ rệt và ngày càng đi vào chiều sâu với quy mô và hình thức tổ chức phong phú, nội dung thiết thực. Qua đó, đã góp phần động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực, chủ động vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đạt và hoàn thành vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa. Quy mô kinh tế của tỉnh ta năm 2020 gấp 1,6 lần năm 2015. Thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, từ năm 2017 tỉnh tự cân đối ngân sách và có một phần đóng góp về ngân sách Trung ương. Hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nhất là các công trình giao thông kết nối với các tỉnh lân cận, các đô thị động lực. Hoạt động liên kết phát triển kinh tế vùng được coi trọng, đạt kết quả thiết thực. Một số sản phẩm chủ lực của tỉnh nhà tăng khá cao. Xuất khẩu hàng hóa tăng nhanh. Xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; đến nay cơ bản các xã, các huyện trong toàn tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Văn hóa - xã hội phát triển toàn diện, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa; giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt nhiều tiến bộ mới. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện nay còn 1,06%, đời sống, việc làm và thu nhập của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có chuyển biến tích cực, nhất là trong việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. Đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, bảo đảm tiến độ thời gian, chất lượng đại hội đúng yêu cầu đề ra.

Năm 2020, khi đại dịch Covid – 19 xảy ra một lần nữa khẳng định trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu Đảng lãnh đạo tạo dựng phong trào thi đua đều xuất hiện các tập thể, cá nhân khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Những thành quả quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta, trong đó có vai trò quan trọng của các phong trào TĐYN và công tác TĐKT. Các phong trào thi đua mang tính thiết thực, sâu rộng, bao quát toàn bộ lĩnh vực đời sống xã hội, được các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể và toàn xã hội tích cực phát động và tổ chức thực hiện, đã tạo ra khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Nhiều năm qua, từ tỉnh đến cơ sở đã có hàng chục nghìn tập thể, cá nhân ĐHTT các cấp được khen thưởng.

Tại Đại hội TĐYN được tổ chức trọng thể hôm nay, đã có 280 tập thể, cá nhân đại diện cho các ngành, các cấp trên tất cả các lĩnh vực công tác của đời sống xã hội được lựa chọn tôn vinh, khen thưởng. Đây là những tấm gương tiêu biểu, là những nhân tố đi đầu trong phong trào TĐYN của tỉnh nhà trong những năm qua.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐYN của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh những năm qua, đặc biệt là những tập thể, cá nhân ĐHTT được tôn vinh hôm nay.

Kính thưa toàn thể Đại hội!

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, nghiêm túc nhìn lại, có thể thấy phong trào thi đua và công tác khen thưởng của tỉnh trong những năm qua của tỉnh còn một số hạn chế như: Phong trào thi đua tuy phát triển sâu rộng nhưng chưa đồng đều, liên tục; nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức, chưa gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; một số phong trào tác dụng lan toả chưa cao; công tác sơ kết, tổng kết ở một số địa phương, đơn vị chưa được coi trọng đúng mức, chậm phát hiện và nhân rộng những mô hình, những ĐHTT. Đối tượng khen thưởng là những người lao động trực tiếp chưa nhiều. Chúng ta cần suy nghĩ, nghiêm túc rút kinh nghiệm và có biện pháp tích cực khắc phục những hạn chế, bất cập này.

Trong thời gian tới, phong trào TĐYN của tỉnh cần tiếp tục phát huy những thành quả đạt được, nhân rộng những mô hình, ĐHTT và những giải pháp đã được đúc kết tại Đại hội hôm nay. Đồng thời tiếp tục phát động và chỉ đạo các phong trào thi đua tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, nhất là về vị trí địa lý, di sản văn hóa và bản sắc con người xứ Đông nhằm phát triển Hải Dương nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp; cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh cần đẩy mạnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tổ chức triển khai thực hiện tốt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT. Các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải nhận thức cho đúng, cho trúng về công tác TĐKT và phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị mình. Đồng thời chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả công tác TĐKT. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, sáng tạo, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, phải thực sự là những tấm gương trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Hai là, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và đưa nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống bằng những hình thức và cách làm phù hợp, hiệu quả, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 4 phong trào thi đua trọng tâm đã được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng TĐKT Trung ương phát động, đó là: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” và phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện nếp sống văn hoá công sở”.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời phát hiện các nhân tố mới, ĐHTT, các mô hình hay, cách làm tốt, các gương “người tốt, việc tốt” để tuyên truyền, nhân rộng. Kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu thực chất, để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng ở mỗi cá nhân, tổ chức.

Bốn là, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp. Phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về TĐKT.

Năm là, đổi mới công tác khen thưởng từ khâu sơ kết, tổng kết, quy trình xét duyệt và bình xét, bảo đảm khen thưởng phải gắn liền với phong trào thi đua; khen thưởng phải công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời, hình thức khen thưởng phải linh hoạt, đối tượng khen thưởng phải bao quát, toàn diện ở mọi thành phần kinh tế, mọi hoạt động của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt quan tâm đến những người trực tiếp lao động để kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, đồng thời động viên khích lệ, cổ vũ các tập thể, cá nhân có thành tích tiếp tục hăng hái phấn đấu cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Với những thành tích và kết quả đạt được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng sau Đại hội TĐYN lần này, phong trào TĐYN của Hải Dương ngày càng phát triển, lan tỏa cả bề rộng và chiều sâu, xuất hiện thêm nhiều ĐHTT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và quyết tâm xây dựng Hải Dương sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một lần nữa, xin gửi tới các vị đại biểu khách quý cùng toàn thể đại biểu dự đại hội, quân và dân tỉnh nhà lời kính chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu