Tin tức

Sự kiện trong tỉnh Hải Dương từ ngày 3-9/6

PV 03/06/2024 06:30

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự trao Huy hiệu Đảng ở Ninh Giang; Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động... là một số sự kiện nổi bật từ ngày 3-9/6.

- Ngày 4/6, Hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương.

- Ngày 4 -5/6, Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát chuyên đề tại một số cơ sở y tế.

- Ngày 6/6, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương dự trao Huy hiệu Đảng ở Ninh Giang; Liên đoàn Lao động tỉnh tư vấn pháp luật cho đoàn viên, người lao động.

- Ngày 8/6, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương làm việc với Đại sứ Việt Nam tại Qatar và Pakistan.

PV