Nông nghiệp - Nông thôn

Gia đình ông Khả ở xã Đoàn Kết (Thanh Miện) tự tháo dỡ công trình vi phạm kênh Tây Kẻ Sặt

Đỗ Văn Quyết 29/05/2024 15:05

Ngày 29/5, lãnh đạo UBND xã Đoàn Kết (Thanh Miện, Hải Dương) cho biết gia đình ông Vũ Văn Khả ở thôn Từ Xá đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ công trình thuỷ lợi kênh Tây Kẻ Sặt.

img_0465.jpeg
Gia đình ông Vũ Văn Khả ở xã Đoàn Kết (Thanh Miện) đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm hành lang bảo vệ sông Tây Kẻ Sặt

Trước đó ngày 12/3/2024, qua kiểm tra Trạm Quản lý công trình Neo - My Động phát hiện gia đình ông Khả tự ý xây dựng tường bao bằng gạch dài 30 m nằm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi bờ tả kênh Tây Kẻ Sặt. Để bảo đảm an toàn và năng lực phục vụ công trình thủy lợi, xã Đoàn Kết đã tuyên truyền, vận động gia đình ông Khả chấp hành nghiêm Luật Thuỷ lợi. Đến ngày 27/5, gia đình ông Khả đã tự tháo dỡ công trình vi phạm, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu.

Hiện trên địa bàn xã Đoàn Kết còn 8 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, trong đó có 7 trường hợp vi phạm hành lang sông Cửu An và 1 trường hợp vi phạm hành lang kênh dẫn. Xã Đoàn Kết đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm tháo dỡ công trình vi phạm. Các trường hợp cố tình vi phạm, địa phương sẽ xây dựng phương án cưỡng chế giải toả.

Đỗ Văn Quyết