Cải cách hành chính

Căn cước điện tử sẽ cấp cho người dân từ ngày 1/7/2024 có giá trị sử dụng như thế nào?

THANH NGA - HUỲNH LONG 26/05/2024 11:15

Luật Căn cước mới sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Một điểm đáng chú ý trong luật là quy định về căn cước điện tử.

z5465895755604_fe6645ed8072111cf57e7d236a4b415d.jpg

THANH NGA - HUỲNH LONG