Lao động - Việc làm

Công khai, minh bạch trong xét thăng hạng giáo viên

TRƯƠNG HÀ 24/05/2024 20:25

Hải Dương đang tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập tỉnh năm 2024. Giáo viên mong việc này tiếp tục được công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của người ứng tuyển.

thang-hang-binh-minh.jpg
Cô giáo Trần Thị Tuyết Lê, Trường Mầm non Bình Minh (TP Hải Dương) chăm sóc các cháu lớp 3 tuổi trong bữa ăn chiều

Cạnh tranh cao

Chị Lê Thị Huyền, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lai Cách, thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) cho biết theo chỉ tiêu phê duyệt trường có 27 giáo viên được xét thăng hạng II khi thực tế có 42 giáo viên đủ điều kiện. Để bảo đảm khách quan, minh bạch trong xét thăng hạng, Ban giám hiệu nhà trường đã thành lập Hội đồng tổ chức xét duyệt, thành lập tổ rà soát xét thăng hạng và tổ chức nhiều cuộc họp công khai với cán bộ, giáo viên trong trường. Mọi thắc mắc, kiến nghị của giáo viên đều được trả lời, giải đáp công khai. Đối chiếu các quy định, hướng dẫn, trường lập 1 bảng tính, chuyển cho từng giáo viên để mọi người tự đánh giá, nhận xét, kê khai trình độ đào tạo, thời gian công tác, tuổi đời, thành tích đạt được... Đến nay, các giáo viên dự xét thăng hạng đều đồng thuận với cách làm của Ban giám hiệu.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, toàn tỉnh có hơn 15.000 giáo viên có nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập từ hạng II lên hạng I, từ hạng III lên hạng II. Qua rà soát bước đầu có hơn 9.000 giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng. Trong đó, từ hạng III lên hạng II có 7.286 giáo viên; từ hạng II lên hạng I có hơn 2.000 giáo viên. Nhu cầu xét thăng hạng lớn, giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng nhiều trong khi chỉ tiêu phê duyệt có hạn nên tính cạnh tranh rất cao.

thang-hang-lai-cach.jpg
Ban giám hiệu Trường Mầm non Lai Cách triển khai xét thăng hạng giáo viên đến các tổ chuyên môn

Quy trình chặt chẽ

Theo lãnh đạo Phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ), Sở đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng, ban hành đề án, kế hoạch, hướng dẫn các địa phương tổ chức xét thăng hạng.

Gần đây nhất, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch 1789/KH-UBND ngày 16/5/2024 về tổ chức xét chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập năm 2024. Theo kế hoạch trên, việc xác định giáo viên trúng tuyển xét thăng hạng thực hiện theo thứ tự ưu tiên giáo viên có thành tích cao hơn trong hoạt động nghề nghiệp đã được cấp có thẩm quyền công nhận. Thứ tự ưu tiên theo cấp độ từ cao xuống thấp, khen thưởng công trạng trước, phong trào thi đua, đột xuất sau. Trường hợp giáo viên cùng mức cấp độ thành tích thì giáo viên có nhiều lần đạt thành tích được công nhận được xác định là thành tích cao hơn. Tiếp đó sẽ ưu tiên giáo viên là nữ, giáo viên là người dân tộc thiểu số; giáo viên nhiều tuổi hơn; viên chức có thời gian công tác nhiều hơn...

thang-hang-thuong-vu.jpg
Trường Tiểu học Thượng Vũ (Kim Thành) hướng dẫn các giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng lập hồ sơ

Dự kiến từ ngày 26 – 29/5, Hội đồng xét thăng hạng giáo viên tỉnh sẽ thẩm định, chấm điểm hồ sơ giáo viên do các đơn vị, địa phương gửi đến. Nhiều giáo viên tham gia đợt xét thăng hạng đều mong muốn kỳ xét thăng hạng được tổ chức nghiêm túc, khách quan. “Là một trong những giáo viên đủ điều kiện xét thăng hạng đợt này, tôi mong Hội đồng xét thăng hạng các cấp thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, công tâm, công bằng, minh bạch, đáp ứng mong mỏi của đội ngũ giáo viên”, cô giáo Trần Thị Tuyết Lê, Trường Mầm non Bình Minh (TP Hải Dương) đề nghị.

TRƯƠNG HÀ