Tư vấn

Vô tình cán xe vào điện thoại rơi trên đường, có phải bồi thường?

ST 29/02/2024 08:31

Hỏi: Tôi đi xe máy trên đường, người đi đằng trước đánh rơi điện thoại đúng lúc tôi đi đến nên không xử lý kịp, cán nát bét. Xin hỏi tôi có phải đền điện thoại cho người đánh rơi không?

Trả lời: Việc người đi máy phía trước đánh rơi điện thoại đúng lúc bạn đi đến nên bánh xe cán vào có thể là sự kiện bất khả kháng. Bản thân bạn không ngờ tới và không thể xử lý kịp thời được. Bạn vô ý khi cán qua điện thoại.

Khoản 1, điều 156, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định "sự kiện bất khả kháng" là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Khoản 2 Điều 351 Bộ luật dân sự năm 2015 cho phép "bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác".

Trường hợp người đánh dơi điện thoại do sự bất cẩn hoặc vừa đi vừa dùng điện thoại thì xác định lỗi thuộc về người đó và bạn hoàn toàn không phải bồi thường.

Điều 30 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe gắn máy không được "sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính". Trường hợp, họ sử dụng điện thoại khi điều khiển xe gắn máy còn là vi phạm luật này.

ST