Phản hồi

Huyện Kim Thành phát quang cây cỏ mọc um tùm trên dải phân cách ở thị trấn Phú Thái

PV 04/02/2024 11:00

Huyện Kim Thành (Hải Dương) đã phát quang cây cỏ mọc um tùm, trùm lấp trên dải phân cách của tuyến đường tránh thuộc thị trấn Phú Thái.

phan-hoi-dai-phan-cach.jpg
Cỏ cây mọc um tùm, trùm lấp dải phân cách cứng trên tuyến đường tránh thị trấn Phú Thái đã được huyện Kim Thành chỉ đạo lực lượng chức năng phát quang

Thời gian qua, tuyến đường tránh thị trấn Phú Thái đoạn từ thị trấn đến bùng binh xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành cây cỏ cây mọc um tùm, trùm lấp dải phân cách cứng, che khuất tầm nhìn gây nguy hiểm cho người lưu thông và mất mỹ quan đô thị.

Cuối tháng 1, đầu tháng 2/2023, huyện Kim Thành đã chỉ đạo các đơn vị liên quan dọn vệ sinh, phát quang cây cỏ mọc um tùm trên dải phân cách. Huyện Kim Thành cũng yêu cầu Hạt Giao thông huyện thường xuyên kiểm tra, bố trí lực lương cắt tỉa cây cỏ kịp thời, bảo đảm an toàn cho người, phương tiện tham gia trên tuyến đường.

Trước đó, ngày 13/1, báo Hải Dương đăng ý kiến bạn đọc "Dải phân cách ở thị trấn Phú Thái bị cỏ trùm lấp".

PV