Hải Dương muôn màu

Làng vàng bạc Châu Khê Hải Dương chạm nên hình của Tết

HÀ KIÊN 21/01/2024 08:00

Đã thành truyền thống qua hàng trăm năm, mỗi dịp xuân về, làng vàng bạc Châu Khê (Bình Giang, Hải Dương) lại rộn rã chế tác những sản phẩm mới, chạm nên hình của Tết.

HÀ KIÊN