Kinh tế

Chỉ bố trí vốn cho dự án đã có thủ tục đầu tư theo quy định

Theo báo Tin tức 25/12/2023 15:10

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc phân bổ chi tiết vốn cho các dự án đúng nguyên tắc, kịp thời, chuẩn bị đầu tư tốt đóng vai trò quan trọng đối với công tác giải ngân.

Chú thích ảnh
Đoạn tuyến cao tốc Mai Sơn-QL 45 qua nút giao thông QL 217 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tuy nhiên, trong thực tế, đây vẫn là khâu còn hạn chế trong thực hiện kế hoạch đầu tư công những năm qua, cần có sự thay đổi để tăng tính khả thi cho việc giải ngân.

Cụ thể, theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cần chú trọng lập kế hoạch, chỉ bố trí vốn cho dự án đã có thủ tục đầu tư theo quy định; ưu tiên vốn cho các dự án trọng điểm, cấp bách, tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, một số bộ, cơ quan trung ương có kế hoạch vốn lớn là Bộ Giao thông vận tải 56.666 tỷ đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9.935 tỷ đồng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 1.733 tỷ đồng, Bộ Giáo dục và Đào tạo 1.506 tỷ đồng, Bộ Y tế 1.254 tỷ đồng, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 1.118 tỷ đồng... Những địa phương có kế hoạch vốn lớn là Hà Nội 81.033 tỷ đồng, TP Hồ Chí Minh 79.263 tỷ đồng, Hưng Yên 19.921 tỷ đồng, Hải Phòng 17.019 tỷ đồng, Quảng Ninh 14.278 tỷ đồng…

Theo quy trình của Luật Đầu tư, sau khi Thủ tướng giao kế hoạch vốn, việc phân bổ chi tiết tới các chương trình, dự án do các bộ, cơ quan trung ương, địa phương thực hiện.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm vẫn là khâu yếu, chưa sát với khả năng thực hiện. Hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không phân bổ hết kế hoạch theo đúng thời gian quy định. Việc chuẩn bị dự án chưa tốt, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án chưa phù hợp dẫn tới phải điều chỉnh nhiều lần…

Xác định năm 2024, nền kinh tế tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, thách thức, giải ngân nhanh đầu tư công cần tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đẩy nhanh giải ngân ngay từ đầu năm.

Sau khi Thủ tướng giao kế hoạch vốn, ngày 12/12/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công điện gửi lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024.

Tại Công điện, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, cơ quan trung ương, địa phương quan tâm, tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đơn vị cấp dưới thực hiện phân bổ và giao chi tiết toàn bộ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 được Thủ tướng giao trước ngày 31/12/2023 bảo đảm tuân thủ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định.

Đối với nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển, đề nghị các địa phương ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực y tế, phần còn lại ưu tiên bố trí thực hiện các nhiệm vụ đầu tư phát triển quan trọng, cấp bách khác thuộc đối tượng đầu tư của ngân sách địa phương…

Theo báo Tin tức