Công nghiệp

Chấp thuận dự án kinh doanh thực phẩm đông lạnh hơn 65 tỷ đồng

DC 23/11/2023 13:00

UBND tỉnh Hải Dương vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kinh doanh thực phẩm đông lạnh của Công ty CP Thức ăn chăn nuôi Việt Trung HD với tổng vốn đầu tư hơn 65 tỷ đồng.

Dự án được triển khai ở phía nam đường tỉnh 390D thuộc xã Quốc Tuấn (Nam Sách) trên diện tích hơn 21.100 m2. Quy mô dự án kinh doanh thực phẩm đông lạnh 500 tấn/năm, lương thực 400 tấn/năm. Thời gian hoạt động của dự án đến hết năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong vòng 24 tháng kể từ khi được chấp thuận chủ trương đầu tư.

DC