Phản hồi

Tổ chức Hoa Trang Fleur Blanche tài trợ xây nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học Quang Trung

Nghĩa An 23/11/2023 08:00

Ngày 21/11, UBND tỉnh Hải Dương đã phê duyệt khoản viện trợ để thực hiện Dự án “Xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Quang Trung, xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương” của Tổ chức Hoa Trang Fleur Blanche (Pháp) viện trợ.

img_8042.jpeg
Quyết định tiếp nhận khoản viện trợ xây mới nhà vệ sinh Trường Tiểu học Quang Trung

Dự án sẽ viện trợ hơn 309 triệu đồng để xây nhà vệ sinh cho Trường Tiểu học Quang Trung.

UBND tỉnh giao Trung tâm Hợp tác hữu nghị (Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương) chủ trì, phối hợp bên cung cấp viện trợ, Trường Tiểu học Quang Trung, cơ quan liên quan tiếp nhận, sử dụng khoản viện trợ trên đúng nội dung, mục đích.

Hoa Trang (Fleur Blanche) là tổ chức phi chính phủ của Pháp, thành lập năm 1995, hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo, từ thiện.

Trước đó, báo Hải Dương ngày 22/8/2023 có ý kiến bạn đọc “Học sinh Trường Tiểu học Quang Trung phải sử dụng nhà vệ sinh ngoài trời” phản ánh tình trạng nhà vệ sinh của trường này đã xây dựng nhiều năm xuống cấp, không bảo đảm sử dụng.

Nghĩa An