Giao thông - Đô thị

Kinh Môn phấn đấu phát triển đô thị thông minh, tăng trưởng xanh

LÊ HƯƠNG 15/11/2023 15:00

Đây là một trong những mục tiêu được nêu tại Chương trình phát triển đô thị thị xã Kinh Môn đến năm 2040 vừa được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt.

duong-cay(1).jpg
Thị xã Kinh Môn phấn đấu tỷ lệ đất cây xanh đô thị đạt 15 m²/người vào năm 2024

Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, thị xã Kinh Môn phấn đấu tỷ lệ đất cây xanh đô thị đạt 15 m²/người; diện tích đất cây xanh công cộng khu vực nội thị 9 m²/người.

Thị xã di chuyển các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ vào khu vực sản xuất tập trung, chuyển đổi quỹ đất này sang dịch vụ đô thị, cung cấp các tiện ích công cộng, bãi đỗ xe. Bảo tồn cảnh quan sinh thái ven chân núi An Phụ, hạn chế phát triển dân cư, chỉ cho phép phát triển một số loại hình công trình dịch vụ công cộng.

Thị xã xây dựng và phát triển khu đô thị mới theo hướng xanh, sinh thái, hiện đại mang bản sắc của địa phương; bảo đảm sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng đô thị xanh, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật, kiểm soát chất lượng môi trường, bảo đảm hài hòa giữa bảo tồn, cải tạo, xây mới…

LÊ HƯƠNG