Công tác cán bộ

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương

MN 15/10/2023 12:50

Sáng 15/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra phiên thứ 3 với nhiều nội dung quan trọng.

W_dsc_0192.jpg
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa tái cử chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Đầu giờ sáng, hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 họp phiên thứ nhất bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hòa tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 với số phiếu tuyệt đối.

W_img_5689.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu 15 đồng chí dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tại phiên làm việc thứ 3, các đại biểu tiếp tục tham luận sôi nổi về các vấn đề liên quan đến phong trào thi đua yêu nước, chính sách liên quan đến công nhân, viên chức, lao động.

W_img_5757.jpg
Đồng chí Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tham luận về phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"

Đại hội đã tập trung thảo luận, thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 với nhiều mục tiêu quan trọng. Hằng năm, công đoàn Hải Dương phấn đấu 85 - 90% trở lên số đoàn viên, người lao động được học tập, tuyên truyền phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn; 65% số công nhân, lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 100% số công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước và ít nhất 75% số công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ngoài nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Bình quân mỗi công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Ít nhất 80% số công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước có đủ điều kiện thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

W_img_5750.jpg
Đại biểu bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Đến hết nhiệm kỳ, Công đoàn Hải Dương phấn đấu phát triển thêm 60.000 đoàn viên công đoàn; có 85% số doanh nghiệp từ 20 lao động trở lên thành lập được tổ chức Công đoàn; 85% trở lên số doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn, đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; 75% trở lên số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ.

Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp. Đại hội bế mạc lúc 11 giờ ngày 15/10.

Đại hội Công đoàn tỉnh Hải Dương lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028 thống nhất thực hiện 3 khâu đột phá gồm: Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp khu vực nhà nước; chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính.

MN