An toàn giao thông

Giúp bạn tham gia giao thông an toàn: Làm thế nào để ngăn "ma men" cầm lái?

HÀ NGA - NGUYỄN MƠ 30/09/2023 14:40

Giải pháp nào để tham gia giao thông an toàn, văn minh, làm thế nào để ngăn chặn "ma men" cầm lái mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi bàn luận trong chương trình "Giúp bạn tham gia giao thông an toàn" hôm nay.

HÀ NGA - NGUYỄN MƠ