Kinh tế

Sở Kế hoạch và Đầu tư để phát sinh 1 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn

PV 28/09/2023 11:26

Trong quý III/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương chỉ để phát sinh 1 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn.

W_img_1616.jpeg
Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ để phát sinh 1 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn trong quý III (ảnh tư liệu)

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong quý III đơn vị tiếp nhận gần 2.400 hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. Sở đã giải quyết trước hạn gần 1.500 hồ sơ, đúng hạn hơn 600 hồ sơ, chỉ phát sinh 1 hồ sơ quá hạn về đầu tư nước ngoài do vướng mắc về thủ tục. Còn lại là hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã rà soát, đánh giá 39 thủ tục hành chính thuộc 4 lĩnh vực đầu tư, đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của hợp tác xã. Từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung 15 thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

PV