Môi trường

Kiểm tra kết quả khắc phục ô nhiễm trong chuyển giao chất thải tro, xỉ tại Nhiệt điện BOT Hải Dương

PV 28/09/2023 10:22

Các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình chuyển giao chất thải tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương.

W_bhd-1cdn-vn-bhd_3092021_botkinhmonhaiduong-1-.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp kiểm tra kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình chuyển giao chất thải tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (ảnh tư liệu)

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp kiểm tra kết quả khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong quá trình chuyển giao chất thải tro, xỉ của Nhà máy Nhiệt điện BOT Hải Dương (Kinh Môn). Trường hợp công ty chưa bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành, yêu cầu công ty khẩn trương khắc phục theo quy định; nếu công ty bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường hiện hành, báo cáo UBND tỉnh xem xét, cho phép tiếp tục chuyển giao chất thải tro, xỉ.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Điện lực JAKS Hải Dương, sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, công ty đã thực hiện đồng bộ các biện pháp khắc phục, kiểm soát, giảm thiểu bụi tro, xỉ phát sinh trong quá trình vận chuyển, tiêu thụ. Đến ngày 20/9, công ty đã hoàn thành các hạng mục bảo vệ môi trường, giảm thiểu bụi tro xỉ phát sinh theo yêu cầu và đề nghị cơ quan chức năng nghiệm thu, đánh giá kết quả.

Trước đó, việc chuyển giao chất thải tro, xỉ tại công ty này phát sinh nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường. Người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị tới các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát và yêu cầu doanh nghiệp khắc phục.

PV