Check-in Hải Dương

Côn Sơn suối chảy rì rầm

LÊ HƯƠNG 23/09/2023 12:08

Vào mọi năm, thời điểm này suối Côn Sơn thường cạn nước. Năm nay, suối vẫn duy trì dòng chảy, giữ cảnh quan đẹp. Đây là điểm hút khách dịp lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc.

LÊ HƯƠNG