Kinh tế

Nâng cao năng lực quản trị, điều hành cho phụ nữ tham gia quản lý hợp tác xã

PV 19/09/2023 11:15

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh.

w_z4652347108283_16970c8f53043d4df1e843e0958cea27.jpg
Phụ nữ thảo luận biện pháp lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp khả năng quản trị. Ảnh tư liệu

Mục tiêu của kế hoạch là phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ; hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thành viên và người lao động trong hợp tác xã. Phát huy nội lực, tinh thần hợp tác, khởi nghiệp sáng tạo của hội viên, phụ nữ, góp phần thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và bình đẳng giới.

​Thời gian thực hiện từ năm 2023 - 2030, chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2023 - 2025. Giai đoạn 2 từ năm 2026 - 2030.

Trong giai đoạn 2023 - 2025 sẽ củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho 15 hợp tác xã, 12 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành đã được các cấp hội hỗ trợ thành lập. Tạo việc làm ổn định cho khoảng 600 thành viên, lao động nữ trong hợp tác xã, tổ hợp tác. 100% nữ quản lý của hợp tác xã (Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị hợp tác xã; Giám đốc, phó giám đốc hợp tác xã, thành viên ban kiểm soát) được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản trị, điều hành phù hợp. Tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 5 hợp tác xã, 15 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành, tạo nhiều việc làm cho lao động nữ (trên 50% lao động là nữ); tạo việc làm mới cho ít nhất 100 lao động nữ. 100% cán bộ hội làm công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã được tập huấn; ít nhất 85% cán bộ hội các cấp được nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động, hỗ trợ hội viên, phụ nữ tham gia phát triển ​kinh tế tập thể, hợp tác xã...

PV