Tư vấn

Chuyển quyền sở hữu xe có được hoàn phí bảo hiểm?

ST 16/09/2023 16:19

Hỏi: Tôi muốn hỏi chuyển quyền sở hữu xe có được hoàn phí bảo hiểm không? Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm xe được quy định như thế nào?

Ánh Khuê (Kim Thành)

Trả lời: Căn cứ theo khoản 3, điều 9, Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định trong thời hạn còn hiệu lực ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm, nếu có sự chuyển quyền sở hữu xe cơ giới, chủ xe cơ giới cũ có quyền chấm dứt thực hiện hợp đồng bảo hiểm và được công ty bảo hiểm hoàn phí đã đóng tương ứng với thời hạn còn lại của hợp đồng bảo hiểm.

Như vậy, khi chuyển quyền sở hữu xe, chủ xe cũ có thể yêu cầu chấm dứt hợp đồng bảo hiểm để được lấy lại tiền bảo hiểm tương ứng với thời hạn còn lại trên giấy chứng nhận bảo hiểm.

Về giới hạn trách nhiệm bảo hiểm xe, theo điều 6 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định giới hạn trách nhiệm bảo hiểm xe như sau:

- Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

- Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản:

+ Do xe mô tô hai bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

+ Do xe ô tô; máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra là 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn.

ST