Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương tập trung nâng cao chất lượng cho vùng rau xuất khẩu

TRẦN HIỀN 03/09/2023 15:02

Hải Dương tiếp tục duy trì và mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn, tiêu thụ thuận lợi.

W_vudongsom.jpg
Hải Dương phấn đấu trồng 21.000 ha cây vụ đông

Vụ đông năm 2023 – 2024, Hải Dương phấn đấu gieo trồng 21.000 ha rau màu, tương đương vụ đông năm trước, gồm 18.000 ha hành, tỏi, cà rốt, cải bắp, su hào, su lơ, khoai tây; 1.500 ha ngô, còn lại là các loại cây trồng khác.

Lịch gieo trồng bắt đầu từ đầu tháng 9 tới cuối tháng 12/2023.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, Hải Dương tiếp tục duy trì và mở rộng vùng sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn tiêu thụ thuận lợi. Tập trung đầu tư nâng cao chất lượng và kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho nhóm cây trồng xuất khẩu như cà rốt, cải bắp, súp lơ… Đồng thời, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc để tăng sản lượng xuất khẩu.

Vụ đông năm 2022 – 2023, toàn tỉnh gieo trồng trên 22.000 ha cây trồng, đạt 104,8% kế hoạch. Tổng sản lượng rau vụ đông toàn tỉnh đạt 486.308 tấn, tăng 2.888 tấn so với vụ đông năm trước. Giá trị sản xuất đạt 210 triệu đồng/ha, tăng 4,5 triệu đồng/ha so với vụ đông năm trước và cao gấp hơn 2,5 lần so với các tỉnh phía Bắc.

TRẦN HIỀN